Therapievormen

 

 

 

 

Speltherapie
Speltherapie is een vorm van psychotherapie die vaak wordt gebruikt bij kinderen tot ongeveer 12 jaar. Kinderen hebben het vaak moeilijk om over hun problemen te praten. Spel is een veilige setting waarin lastige gevoelens en gedachten kunnen worden verkend. Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier van communiceren en experimenteren. Het is de taal van het hart. Als therapeut ondersteun ik het kind om in contact te komen met zijn/haar beleving zodat het kind meer inzicht krijgt in de eigen gedachten, gevoelens en gedrag. Zo worden kinderen geholpen om de gevoelens te verwerken en om met hun nieuw en ander gedrag te experimenteren.

 

 

 

Creatieve Therapie

Creatieve therapie is een overkoepelende term voor therapievormen. Door middel van een eigen creatie worden gevoelens en gedachten geuit met behulp van kleuren, verf, klei, papier, zand, dans, muziek, lichaamswerk, de natuur, spel, …, dit gaat door de verbeelding te laten spreken. Door expressie te geven aan wat er innerlijk in je leeft wordt het mogelijk om die te begrijpen, een plaats te geven, los te laten of te veranderen. Kunnen uiten wat in je leeft, werkt bevrijdend en rustgevend. Ik begeleid je om te leren luisteren naar wat je lichaam je aangeeft en om daarmee aan de slag te gaan.